Zoom: Sony Xperia Z

  1. Xpe­ria Z je od­ol­ná pro­ti pra­chu aj vo­de so stup­ňom kry­tia až IP57 - v met­ro­vej hĺbke vy­dr­ží te­le­fón 30 mi­nút
  2. Ochran­né sklo nad dis­ple­jom za­bra­ňu­je škra­ban­com
  3. So­ny Mo­bi­le BRA­VIA En­gi­ne 2 za­ru­ču­je krás­ne sý­te far­by
  4. An­droid vo ver­zii 4.1.2 (Jel­ly Bean) sa čos­ko­ro doč­ká ak­tua­li­zá­cie na naj­nov­šiu ver­ziu 4.2
  5. S hrúb­kou iba 7,9 mm sa vý­bor­ne dr­ží v ru­ke
  6. So­ny Exmor RS je špe­ciál­na tech­no­ló­gia fo­toa­pa­rá­tu, kto­rá umož­ňu­je za­chy­tiť ove­ľa lep­šie fo­tog­ra­fie aj pri hor­šom os­vet­le­ní, na­vy­še zvlá­da aj nah­rá­va­nie HDR vi­dea
  7. NFC ne­chý­ba a So­ny má na­vy­še ob­rov­ské prís­lu­šen­stva za­ria­de­ní NFC - od slú­chadiel až po NFC ta­gy
  8. Ka­pa­ci­ta ba­té­rie je až 2330 mAh, čo je pre všet­ky tech­no­ló­gie uk­ry­té vnút­ri te­le­fó­nu dô­le­ži­té

  Sony Xperia Z.jpg

Tech­nic­ké pa­ra­met­re:

Dis­plej: 5-pal­co­vý s full HD roz­lí­še­ním (1920 × 1080 pixelov)
Pro­ce­sor: štvor­jad­ro­vý Krait, 1,5 GHz
Pa­mäť RAM: 2 GB
Inter­ná pa­mäť: 16 GB
Fo­toa­pa­rát: 13 Mpix, sta­bi­li­zá­cia ob­ra­zu,nah­rá­va­nie full HD HDR vi­dea
Dá­to­vé pre­no­sy: HSDPA do 42 Mbit/s, Wi-Fi, Blue­tooth 4.0
Sen­zo­ry: ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ros­kop, proximi­ty sen­zor, kom­pas
Os­tat­né: GPS, GLO­NASS, FM rá­dio, mic­ro­SIM, TV vý­stup, ak­tív­ne ru­še­nie hlu­ku
Roz­me­ry: 139 × 71 × 7,9 mm

xperia_z_white_front_highres_26473000.jpg

xperia-z-white-1240x840-8ff005dc9465d780126a15f59efcc7bc-opt.jpg

Hmot­nosť: 146 gra­mov
Ce­na: 629 EUR

Zdroj: PCR 5/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter