HP predstavilo nové riešenia pre pokročilú transformáciu aplikácií

Spoločnosť HP rozšírila portfólio riešení pre pokročilú transformáciu aplikácií. Novinky pomôžu organizáciám zlepšiť používateľský komfort zamestnancov a uľahčiť im prácu so softvérovým prostredím vďaka integrácii mobilných podnikových aplikácií do prostredí bežných kancelárskych počítačov.

Počet smartphonov a mobilných aplikácií využívaných v podnikovom prostredí neustále rastie, rovnako aj ich dopad na prevádzku firiem. „Prežitie" organizácií na trhu dnes záleží najmä na ich schopnosti pružne reagovať na požiadavky zákazníkov, generovanými podnikovými a čoraz častejšie aj sociálnymi aplikáciami typu Facebook, Twitter či LinkedIn. V tejto oblasti smartphony zohrávajú podstatnú úlohu.

Rozšírená ponuka riešení HP pre transformáciu aplikácií teraz ponúka zákazníkom možnosť navrhovať, vytvárať a spravovať aplikácie, ktoré zabezpečia lepšiu interakciu medzi používateľmi a podnikovým softvérom. Organizácie tak uľahčia svojim zamestnancom prácu v IT prostredí s rôznorodou mobilnou i desktopovou softvérovou štruktúrou - optimalizačné služby HP ju zjednotia tak, aby sa čo najviac priblížila k tradičnému aplikačnému prostrediu v počítačoch.

„Moderné podnikové aplikácie vyžadujú úplne odlišný prístup k návrhu a testovaniu než tradičné aplikácie," povedal Jonathan Rende, viceprezident a generálny riaditeľ pre transformáciu aplikácií v divízii HP Software. „Vďaka nástrojom HP môže byť používanie podnikových aplikácií jednoduchšie a prehľadnejšie pri zachovaní najvyššej úrovne ich kvality, dostupnosti a škálovateľnosti."

Nový softvér na riadenie IT procesov a sociálnu spoluprácu
Zdokonalený nástroj HP Application Lifecycle Intelligence (ALI) sa zameriava na zlepšenie spolupráce medzi jednotlivými pracovnými tímami a znižuje časovú náročnosť čiastkových vývojových procesov vďaka identifikácii a prehľadnému sledovaniu všetkých aktivít životného cyklu aplikácií v reálnom čase.

Jedným z partnerov HP, podieľajúcich sa na vývoji a zdokonaľovaní aplikačného portfólia, je spoločnosť Perfecto Mobile, poskytovateľ služieb na testovanie cloudového prostredia a riešení na automatizáciu aplikácií. Výsledkom spolupráce sa stal zlepšený nástroj HP Unified Functional Testing z portfólia riešení HP IT Performance Suite, určený na podporu multifunkčných aplikácií. Vývojári vďaka nemu môžu lepšie napodobniť a testovať používateľské prostredie mobilných aplikácií naprieč rôznymi zariadeniami a sieťami.

Súčasnú ponuku softvérových nástrojov HP dopĺňajú novinky určené zákazníkom, ktorí aktívne využívajú mobilné aplikácie a venujú sa riadeniu sociálnej spolupráce:
- Softvér HP Anywhere zvyšuje produktivitu a zrýchľuje procesné rozhodovanie tým, že zákazníkom ponúka možnosť riešiť rad IT procesov na cestách. Tato nová mobilná aplikácia podporuje správu a vybavovanie IT požiadaviek, sledovanie systémových chýb, monitoring servisných činností a je previazaná s aplikáciou HP IT Executive Scorecard, ktorá ponúka IT správcom informácie o činnosti jednotlivých častí a systémov.
- Utilita HP Enterprise Collaboration zlepšuje zdieľanie databázy znalostí a zrýchľuje vývoj aplikácií. Využíva sociálne prostredie, ktoré umožňuje konverzáciu o aktuálnom projekte v reálnom čase. Túto komunikáciu možno neskôr ľahko vyhľadať či obnoviť a informácie znovu použiť pri práci na podobných projektoch.

Nové služby na návrh, nasadenie a správu mobilných aplikácií
Portfólio softvérových riešení HP na optimalizáciu aplikácií dopĺňajú taktiež nové služby, ktoré v jednotlivých aplikáciách zabezpečujú aj po ich optimalizácii zachovanie najvyššej kvality prevádzky podnikovej úrovne.

Ponuka HP mobilných aplikačných služieb teraz obsahuje:
- Nástroj HP Testing for Mobility Services na skrátenie času nutného k uvedeniu mobilných aplikácií na trh. Toto riešenie znižuje počet testovacích cyklov a ponúka automatizované testovanie naprieč mnohými rôznymi zariadeniami pomocou špičkovej aplikácie divízie HP Software a spoločnosti Perfecto Mobile.

- Riešenie HP Enterprise Mobility Services for SAP® Applications zvyšujúce efektivitu zamestnancov vďaka sprostredkovaniu prístupu mobilných používateľov ku kľúčovým dátam SAP aplikácií. Vďaka rozšírenej kompatibilite tohto mobilného nástroja s technologickou platformou SAP NetWeaver® a Sybase® Unwired Platform prináša HP ucelené riešenie v najvyššej kvalite, ktoré umožňuje koncovým používateľom spoľahlivý prístup k dôležitým podnikovým informáciám - kdekoľvek a odkiaľkoľvek.

Kľúčovým prvkom pri tvorbe aplikačných stratégií je rovnako workshop HP Applications Transformation Experience. Jeho prostredníctvom sa účastníci zoznámia s najnovšími trendami v oblasti mobilných aplikácií a cloudových technológií.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter