Archos 80 G9

Naj­nov­ší mo­del od spo­loč­nos­ti Ar­chos sa stal pa­pie­ro­vým ví­ťa­zom ce­lé­ho tes­tu. Sta­čí sa po­zrieť na har­dvé­ro­vú vý­ba­vu - 80 G9 je ako je­di­ný tab­let vy­ba­ve­ný dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 1,2 GHz a ope­rač­ným sys­té­mom An­droid vo ver­zii 3.2. To sa­mo ose­be sta­čí, aby sa o no­vý Ar­chos za­ují­mal kaž­dý pou­ží­va­teľ, kto­rý chce pok­ro­či­lej­šiu vý­ba­vu tab­le­tu za čo naj­niž­šiu ce­nu. Ar­chos 80 G9 však nie je úpl­ne do­ko­na­lý. Di­zajn i stav­ba te­la mier­ne za­os­tá­va­jú za har­dvé­ro­vou vý­ba­vou, ho­ci svoj účel pl­nia. Po­te­ši­la nás „no­žič­ka" na za­dnej stra­ne tab­le­tu, kto­rú mož­no vy­klo­piť a tab­let o ňu oprieť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Práv­nik ra­dí - po­zor na krá­de­že do­mén!
Už aj na Slovensku bolo niekoľko prípadov, keď držiteľ domény o ňu prišiel podvodným spôsobom. čítať »
 
Pay­Pal pre Slo­vá­ka / Plat­by v za­hra­nič­ných e-sho­poch bez pop­lat­kov
PayPal je azda najznámejší on-line platobný portál v zahraničí. Od roku 2007 umožňuje viac-menej plnohodnotne využívať svoje služby aj slovenskému používateľovi. čítať »
 
As­ham­poo WinOp­ti­mi­zer 2012 / ZOOM
Nástroje na čistenie systému: na rýchle vyčistenie je funkcia One-click Optimizer – stačí ju raz nastaviť a potom čistí podľa pravidiel disk, registre a internetové pozostatky na disku... čítať »
 
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Program podporuje videoformáty DivX, XviD, AVI, FLV, MP4, 3GP, MKV, MPEG, WMV, QuickTime a ďalšie, resp. aj hudobné formáty MP3, OGG, WMA, FLAC, APE a iné čítať »
 
Čo uvi­dí­te a za­ži­je­te na No­te­book EXPO
Na Notebook EXPO sa tento rok rozhodne nudiť nebudete. Prinášame vám množstvo zaujímavých produktov aj sprievodných aktivít, aby ste s nami strávili deň plný zážitkov. čítať »
 
Vý­ber ap­li­ká­cií pre iOS / Té­ma na že­la­nie
Počet aplikácií v ponuke obchodu AppStore neustále rastie. Momentálne je k dispozícii viac ako 500 000 aplikácií a vyznať sa v takejto širokej ponuke môže byť problém. čítať »
 
TEST: Te­le­fó­ny stred­nej a vy­ššej trie­dy
Päť modelov mobilných telefónov v tomto teste predstavuje zariadenia spadajúce do strednej alebo vyššej kategórie. čítať »
 
No­kia As­ha 300
Tento model patrí k sérii telefónov postupne uvádzaných na našom trhu. Ide o ďalší modelový rad označovaný prívlastkom Asha a trojciferným číslom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter