Knižné novinky

KN-0010388118_KE0639.jpg Jak cool značky zůstávají hot

Marketing zaměřený na generaci Y

Autori sa zameriavajú na marketing pre internetovú generáciu, ľudí narodených v rokoch 1982 - 1993. Radí, čo majú a nemajú radi, ako upútať pozornosť tejto generácie. Svoje tvrdenia dokladajú mnohými prieskumami a štúdiami, v ktorých sa objavujú svetové značky, ako napr. Nokia, PlayStation, Coca Cola, Volkswagen, Smirnoff, RedBull alebo Levi's.

Autor: Joeri van der Bergh, Mattias Behrer
Vydavateľ: www.albatrosmedia.sk
Odp. cena: 16,49 €
Počet strán: 248

KN-KE0666.jpg Marketing pro začátečníky

3. aktualizované vydanie

Tretie aktualizované vydanie úspešnej knihy jednoduchou a prehľadnou formou oboznámi začiatočníka so všetkými dôležitými informáciami, ktoré by mal o marketingu poznať. Každá z otázok je naživo demonštrovaná na modelových situáciách a mechanizmoch, ktorými sa trh riadi, a to prevažne z domáceho prostredia. Za každou kapitolou nasledujú praktické otázky na zamyslenie i cvičenia.

Autor: Miroslav Foret
Vydavateľ: www.albatrosmedia.sk
Odp. cena: 9,99 €
Počet strán: 200

KN-0008488051_KE0532.jpg Warren Buffett hovoří

Důvtip a moudrost největšího světového byznysmena

Warren Buffett je považovaný za najdynamickejšieho investora všetkých čias. Kniha je plná úvah o témach, ako je internetové podnikanie, rodina a priatelia, platenie daní. Autorka predkladá Buffettove poznatky, vízie a filozofické názory, ktorými sa riadil počas svojej mimoriadnej kariéry investora. Skúma aj pohnútky, ktoré prinútili Warrena Buffetta venovať 85 % svojho bohatstva na dobročinné účely.

Autor: Janet Lowe
Vydavateľ: www.albatrosmedia.sk
Odp. cena: 11,99 €
Počet strán: 200 + 8 strán príloha

KN-0009574265_KE0622.jpg Manažerská etika v otázkách a odpovědích

Jde morálka a úspěch v byznysu dohromady?

Kniha skúma na relevantnej vzorke respondentov povedomie o význame manažérskej etiky a záujem aplikovať etiku do manažérskej praxe. Prináša dôležité poznatky o stave etiky v manažmente, autori podávajú k jednotlivým otázkam vysvetlenie tak z hľadiska teórie, ako aj z pohľadu praktického uplatnenia. Kniha je prínosom pre budúcich ekonómov aj pre praktizujúcich manažérov, ktorých inšpiruje ku skvalitneniu riadiacich služieb.

Autor: Zdeněk Dytrt
Vydavateľ: www.albatrosmedia.sk
Cena: 11,99 €
Počet strán: 208


Zdroj: IW 1-2 / 2012Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me GPU / 10. časť
V tejto časti seriálu uvedieme základné informácie týkajúce sa tzv. blokov rozhraní, špecifikátorov umiestnenia a ďalších špecifických kvalifikátorov. čítať »
 
Na orien­tá­cii za­ria­de­nia zá­le­ží / 3. časť: Vý­voj ap­li­ká­cií pre iPad/iPod/iP­ho­ne
V predchádzajúcich častiach sme zakaždým skončili spustením aplikácie na simulátore. Ak zatiaľ nemáte aktívnu vývojársku licenciu a spárované vývojové prostredie a tablet či telefón, je zatiaľ vaša jediná možnosť na testovanie a ladenie aplikácií. čítať »
 
Open GL: Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne XLII.
V tejto časti seriálu opíšeme postup spojenia prvkov, ktorým sme sa venovali v minulosti, so súčasným obsahom nášho enginu. čítať »
 
Ajax / 8. časť: Tvor­ba inter­ak­tív­ne­ho webu s jQuery
V tejto časti nášho seriálu sa zameriame na metódy na komunikáciu so serverom pomocou jQuery. čítať »
 
Spring Fra­mework / 4. časť: As­pect-Orien­ted Prog­ram­ming
Aspektovo orientované programovanie (AOP) predstavuje doplnok ku klasickému objektovo orientovanému programovaniu (OOP). čítať »
 
Li­nux prak­tic­ky ako server / Tes­to­va­nie pro­to­ko­lu NTP
V predchádzajúcej časti sme ukázali, ako zadať pravidlá firewallu pre činnosť protokolu NTP na chránenom počítači. čítať »
 
Vý­voj ap­li­ká­cií Met­ro sty­le pre Win­dows 8
Dlhé roky sa zdalo, že konzorcium W3C (World Wide Web Consortium) trochu zaspalo na vavrínoch, veď posledný masovo rozšírený štandard XHTML 1.1 bol publikovaný v roku 2001. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Autori sa zameriavajú na marketing pre internetovú generáciu, ľudí narodených v rokoch 1982 - 1993. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter