Doterajšie udelené ocenenia IT GALA

Strana 1/2

Preh­ľad do­te­raj­ších ude­le­ní oce­ne­nia IT GA­LA:

Rok 2011:

IT fir­ma: T-Sys­tems, a. s.
IT osob­nosť: Ri­chard Mar­ko, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET, a. s.
IT pro­jekt: Elek­tro­nic­ký stráž­ca se­nio­rov od spo­loč­nos­ti YMS, a. s.

spolocne foto vitazov xxx T-Systems, Richard Marko Eset, Andrej Číž YMS.jpg

Rok 2010:

IT fir­ma: SOIT­RON, a.s.
IT osob­nosť: Jo­zef Klein, pred­se­da pred­sta­ven­stva a pre­zi­dent spo­loč­nos­ti As­se­co Cen­tral Euro­pe, a.s.
IT pro­jekt: IPE­SOFT REMS (Railway Ener­gy Ma­na­ge­ment Sys­tem) od spo­loč­nos­ti IPE­SOFT spol. s r.o..

PR spolocna vitazi.JPG
No­mi­ná­cie na oce­ne­nie IT osob­nosť, IT fir­ma a IT pro­jekt ro­ka 2010

Ude­ľo­va­nie slo­ven­ských po­čí­ta­čo­vých „Os­ka­rov“ 2010 


Rok 2009:

IT fir­ma: ANA­SOFT APR, s.r.o.
IT osob­nosť: Pe­ter Škod­ný, Coun­try Ma­na­ging Di­rec­tor Ac­cen­tu­re
IT pro­jekt: tri čes­tné uz­na­nia pre:
  • Di­gi­tál­ne mes­to Cen­ti­re eF­FI­CE 4 Ci­ty
  • Follow me and be se­cu­re
  • Mo­der­né európ­ske voľ­by
GalaIT2009_392.jpg
No­mi­ná­cie na oce­ne­nie IT osob­nosť, IT fir­ma a IT pro­jekt ro­ka 2009
Ude­ľo­va­nie slo­ven­ských po­čí­ta­čo­vých „Os­ka­rov“ 2009


Rok 2008:

IT fir­ma: sku­pi­na Sie­mens IT So­lu­tions and Servic­es,
IT osob­nosť: Mi­ros­lav Tr­nka, ESET,
IT pro­jekt: Ness Slo­ven­sko, Bez­plat­ný ka­tas­trál­ny por­tál

ITgala2008.JPG
No­mi­ná­cie na oce­ne­nie IT osob­nosť, IT fir­ma a IT pro­jekt ro­ka 2008

Ude­ľo­va­nie slo­ven­ských po­čí­ta­čo­vých „Os­ka­rov“ 2008


Hlav­ná strán­ka IT GA­LA« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čo je IT GA­LA a IT SUM­MIT?
ITAS a PC REVUE každoročne organizujú najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií. čítať »
 
IT GA­LA A IT SUM­MIT 2011
Na spoločenskom večere IT GALA sa vo štvrtok 6. 10. 2011 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2011. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. čítať »
 
IT GALA A IT SUMMIT
ITAS a PC REVUE každoročne organizujú najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií. čítať »
 
IT GALA A IT SUMMIT 2010
Na spoločenskom večere IT GALA sa vo štvrtok 30. 9. 2010 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2010. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter