Slovníček pojmov vo výpočtovej technike

SAN - či­že Sto­ra­ge Area Network. Pred­sta­vu­je jed­noú­če­lo­vú dá­to­vú sieť, od­de­le­nú od LAN či WAN a slú­žia­cu na pri­po­je­nie exter­ných pa­mä­ťo­vých za­ria­de­ní (dis­ko­vé po­lia, pás­ko­vé zá­lo­ho­va­cie za­ria­de­nia). SAN sú kon­ci­po­va­né na sú­vis­lý pre­nos veľ­ké­ho množ­stva dát vy­so­ký­mi rých­los­ťa­mi a vy­uží­va­jú pro­to­ko­ly Hyper­SCSI, iS­CSI, ATA over Et­her­net (AoE), FCP, FI­CON a ďal­šie. Úlož­né za­ria­de­nia sa pri­tom ope­rač­né­mu sys­té­mu ja­via ako pria­mo pri­po­je­né k po­čí­ta­ču.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako sa prip­ra­viť na krá­dež no­te­boo­ku?
Notebooky vďaka svojej mobilite predstavujú vďačný objekt všetkých zlodejov. V niektorých prípadoch je však pre používateľa dôležitejší jeho obsah, teda to, čo sa v notebooku nachádza, než samotné zariadenie. čítať »
 
Vy­znaj­te sa v sple­ti pre­po­jo­va­cích káb­lov / 1. časť
Nepreberné množstvo periférnych zariadení, ktoré dnes možno pripojiť k počítaču, pribúda v bežnej domácnosti rýchlym tempom. čítať »
 
Slov­ní­ček poj­mov vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
SAN - čiže Storage Area Network. Predstavuje jednoúčelovú dátovú sieť, oddelenú od LAN či WAN a slúžiacu na pripojenie externých pamäťových zariaden. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 4. časť
V tejto časti vám ukážeme možnosti panela nástrojov, po slovensky označovaného ako pás kariet, ale niekedy nazývaného aj Ribbon. čítať »
 
No­vin­ky z vy­da­va­teľ­stva Zo­ner Press
Low light, teda nízkej hladine osvetlenia sa venuje ďalšia kniha od známeho anglického fotografa a autora celého radu populárnych kníh o fotografii Michaela Freemana. čítať »
 
Webo­vé ap­li­ká­cie pre vy­so­koš­ko­lá­kov / Zjed­no­duš­te si štú­dium
Október je mesiac, ktorý sa na väčšine slovenských vysokých škôl dá označiť za začiatok zimného semestra a výučby. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / Ga­me­box
Nezávislým hrám sa v posledných mesiacoch darí prekvapivo dobre. Limbo dostalo zaslúžene skvelé hodnotenie, prekvapil nás Frozen Synapse a v budúcom čísle zhodnotíme zaujímavé dielko From Dust. čítať »
 
Re­por­táž: Ga­mes­com 2011
Electronic Entertainment Expo, známe aj ako E3, možno považovať za hlavný herný sviatok roka. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter