Telefóny VoIP pre vašu firmu

Te­le­fo­no­va­nie VoIP už nie je ta­ké nez­ná­me ako ke­dy­si a fir­my o tom ve­dia svo­je. Vý­ber te­le­fó­nu je rov­na­ko dô­le­ži­tý ako vý­ber pos­ky­to­va­te­ľa, a pre­to sme sa poz­re­li bliž­šie na mož­nos­ti dvoch no­vých mo­de­lov te­le­fó­nov VoIP. Vý­ba­vou sú pos­ta­ve­né na opač­ných stra­nách, a tak je­den je vhod­ný ako vý­ba­va na stôl kaž­dé­ho za­mes­tnan­ca a dru­hý, vy­ba­ve­nej­ší mo­del za­se pos­lú­ži tam, kde tre­ba ob­slu­ho­vať dve lin­ky ale­bo vo­lá­te na rôz­ne sie­te, keď­že má mož­nosť nas­ta­viť dvoch pos­ky­to­va­te­ľov úč­tov VoIP.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prog­ra­mu­je­me v Del­phi / 1. časť
V našom novom seriáli prinesieme informácie o programovaní v Delphi z praktického hľadiska a bez dlhých vysvetľovaní a poučiek sa vrhneme na vývoj aplikácie. čítať »
 
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Extrakcia súborov a priečinkov z diskových obrazov; podpora formátov ISO, CUE, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I a B6I. čítať »
 
Te­le­fó­ny VoIP pre va­šu fir­mu
Telefonovanie VoIP už nie je také neznáme ako kedysi a firmy o tom vedia svoje. Výber telefónu je rovnako dôležitý ako výber poskytovateľa, a preto sme sa pozreli bližšie na možnosti dvoch nových modelov telefónov VoIP. čítať »
 
Noc­tua NH-D14
Pred každým pretaktovaním procesora treba najskôr zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre daný komponent. Medzi najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce stabilitu po pretaktovaní patrí kvalita napájania a dobré chladenie, pričom platí všeobecné pravidlo, že reťaz je taká silná ako jej najslabší článok. čítať »
 
Vy­be­rá­me pre hrá­čov - Ga­me­box
Call of Duty je obchodná značka, akú by chcel mať v portfóliu každý finančný manažér. Na dnešnom hernom trhu pravdepodobne neexistuje výnosnejšia komodita. Pochopiteľne, aj takúto vzácnu rastlinku treba pravidelne zalievať, a tak sa chystá ďalšie pokračovanie. čítať »
 
Test: Be­ta ver­zie anti­ví­ru­sov – op­la­tí sa in­šta­lo­vať?
V tomto článku sme sa zamerali na najnovšie verzie známych programov na poli internet a total security riešení, pričom ide o také čerstvé verzie, že ich výrobcovia uvoľnili zatiaľ iba na testovanie. čítať »
 
Pou­ží­va­me Mic­ro­soft Ac­cess 2010 - 1. časť
Databázové nástroje sú všadeprítomné a používame ich každý deň, hoci len ako používatelia na strane klient - server, ak ide napríklad o webové služby. MS Access má trochu inú filozofiu a aj možnosti využitia ako XLS, hoci sa na seba podobajú zadávaním údajov. čítať »
 
Te­le­víz­na vý­ba­va na kaž­dú príl­eži­tosť / ove­re­né v re­dak­cii
Televízor sa uplatní nielen v obývačke, ale ľudia hľadajú základnú výbavu aj do kuchyne alebo do spálne. Pri našom teste sme sa pozreli na aktuálnu internetovú výbavu v televízoroch a požičali sme si aj ďalšie zariadenia, ktoré sú určené na domácu zábavu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter