IT Ročenka 2010

ITR-3D 2010.jpg

Ad­re­sár IT fi­riem (3,98 MB, pdf)
Preh­ľad do­dá­va­te­ľov, vý­rob­cov a pos­ky­to­va­te­ľov IT (1,64 MB, pdf)
Kto je kto v IT prie­mys­le (5,94 MB, pdf)
Ad­re­sár pro­fe­sij­ných or­ga­ni­zá­cií (472 KB, pdf)
Ad­re­sár in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy (78 KB, pdf)
Vý­sled­ky pries­ku­mov o slo­ven­skom tr­hu IT (4,13 MB, pdf)
In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (1,74 MB, pdf)
IT Ro­čen­ka 2010 - kom­pletOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čo je IT Ro­čen­ka?
IT ROČENKA je brožovaná publikácia s rozsahom približne 150 strán, ktorá vychádza niekoľko rokov a v roku 2012 vyšlo jej 8 vydanie. Každý rok informuje o stave IT priemyslu a stratégii budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. čítať »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter