IT Ročenka 2008


  ITR-3D 2008.jpg

Ad­re­sár IT fi­riem (900 KB, pdf)
No­men­kla­tú­ra IT fi­riem (308 KB, pdf)
Ad­re­sár pro­fe­sij­ných or­ga­ni­zá­cií (405 KB, pdf)
Ad­re­sár in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy (212 KB, pdf)
Vý­sled­ky pries­ku­mov o slo­ven­skom tr­hu IT (5,496 MB, pdf)
In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (1,862 MB, pdf)

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čo je IT Ro­čen­ka?
IT ROČENKA je brožovaná publikácia s rozsahom približne 150 strán, ktorá vychádza niekoľko rokov a v roku 2012 vyšlo jej 8 vydanie. Každý rok informuje o stave IT priemyslu a stratégii budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. čítať »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter