IT Ročenka 2005

  ITR-3D 2005.jpg

Ad­re­sár IT fi­riem (5,18 MB, pdf)
Ad­re­sár pro­fe­sij­ných or­ga­ni­zá­cií (119 KB, pdf)
Ad­re­sár in­šti­tú­cií ve­rej­nej sprá­vy (85,6 KB, pdf)
Vý­sled­ky pries­ku­mov o slo­ven­skom tr­hu ITA(271 KB, pdf)
Reb­rí­ček slo­ven­ských IT fi­riem (231 KB, pdf)
In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti a elek­tro­nic­ké ko­mu­ni­ká­cie (1,18 MB, pdf)
Di­gi­tál­na gra­mot­nosť na Slo­ven­sku (1,77 MB, pdf)
Trh IT z poh­ľa­du pries­kum­ných agen­túr (0,97 MB, pdf)
En­glish Ver­sion (1,13 MB, pdf)

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čo je IT Ro­čen­ka?
IT ROČENKA je brožovaná publikácia s rozsahom približne 150 strán, ktorá vychádza niekoľko rokov a v roku 2012 vyšlo jej 8 vydanie. Každý rok informuje o stave IT priemyslu a stratégii budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. čítať »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter